Zedendelicten en social media

Hedendaagse techniek maakt het verspreiden van beeldmateriaal erg eenvoudig. Vooral door jongeren wordt hier via social media veelvuldig gebruik van gemaakt. Niet alleen ‘normale’ foto’s, maar ook seksueel getinte foto’s worden verspreid en gedeeld. Achter het onschuldig delen van foto’s kan echter ook strafbaarheid schuil gaan. Een advocaat is er voor verdachten en slachtoffers indien zij worden geconfronteerd met een strafbaar feit en juridische bijstand nodig hebben. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf of wanneer u slachtoffer bent geworden.

Verspreiden van naaktfoto’s of seksueel getint materiaal

Het onderling uitwisselen van naaktfoto’s is niet strafbaar. Wanneer meerderjarigen seksueel getinte foto’s van zichzelf  wensen uit te wisselen is dit hun goed recht. Dit wordt echter anders wanneer het gaat om 1) materiaal waarop minderjarigen te zien zijn of  2) wanneer een geportretteerde geen toestemming verleent voor verdere verspreiding, maar dit toch wordt gedaan.

Kinderporno
In het eerste geval gaat het om kinderporno. Ook wanneer twee minderjarigen naaktfoto’s van elkaar hebben gemaakt en deze worden gedeeld, zijn de verspreiders en ontvangers strafbaar. Kinderporno is namelijk verboden. Het verspreiden of in bezit hebben van een film of foto van een seksuele gedraging van een minderjarige kan worden bestraft met vier jaar celstraf. Dat de ontvangers en geportretteerde allen minderjarig zijn maakt niet uit. Wel moet het gaan om een foto waarop een seksuele gedraging of pose te zien is. Een normale naaktfoto is niet altijd te kwalificeren als kinderporno.

Verspreiding zonder toestemming
Voor het hierboven gegeven voorbeeld van kinderporno maakt het niet uit of toestemming is gegeven door de minderjarige. Feit blijft dat het gaat om kinderporno. Wanneer het gaat om een meerderjarige persoon die naakt afgebeeld wordt is dat anders. Reguliere naaktopnamen en porno zijn niet verboden zolang de geportretteerde maar meerderjarig is. Veel mensen maken naaktopnamen voor elkaar of van elkaar. Als de relatie tot een einde komt, worden de foto’s regelmatig als wraakactie verspreid onder vrienden e.d. Dit gebeurt zonder toestemming van de geportretteerde. De afgebeelde persoon (het slachtoffer) hoeft het hier niet bij te laten zitten. De verspreider is strafbaar. Twee strafbare feiten kunnen ten laste worden gelegd:

  • Aanranding goede naam en eer (schriftelijke smaad)
  • Opzettelijke schending van het portretrecht

Overtreding van een van deze strafbaarstellingen kan een fikse straf opleveren. Meestal is dit een taakstraf of een forse geldboete. Een gespecialiseerde advocaat kan optreden namens een verdachte of namens een slachtoffer. In beide gevallen zal de advocaat toezien op de juiste naleving van de rechten van deze personen en toezien op een eerlijk proces.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan.

De rol van een advocaat bij zedendelicten en social media

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een zedendelict. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT