Kinderporno en ICT

Het produceren, bezitten en verspreiden van kinderporno vindt vaak plaats vanuit huis. Verdachten gebruiken vaak audiovisuele apparaten voor de productie en via een computer, tablet of smartphone worden de bestanden bekeken, gedeeld en verspreid. Al deze apparaten zijn belangrijke bronnen voor het bewijs.

De politie zal bij een verdenking dan ook graag de inhoud van deze apparaten willen onderzoeken. Op deze pagina leest u de mogelijkheden en bevoegdheden van de opsporingsambtenaren. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 088 - 629 00 55 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

Kinderporno en ICT

Verdediging en juridische hulp bij kinderporno en ICT

Wij helpen u onder meer met de volgende zaken rondom kinderporno en ICT:

Doorzoeking en inbeslagname apparatuur

Een woning kan in het geval van een verdenking van kinderporno worden doorzocht onder leiding van een rechter-commissaris (een onderzoeksrechter).  De opsporingsambtenaren (politie) zullen op zoek gaan naar bewijs en hebben de bevoegdheid te allen tijde ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen en over te gaan tot in beslagneming van alle hiervoor vatbare voorwerpen. Met andere woorden: de politie mag uitlevering van bovenstaande apparaten vorderen en deze meenemen voor onderzoek. Alle digitale en analoge gegevensdragers van de verdachte zullen bij een doorzoeking worden meegenomen.

Niet altijd opereren de opsporingsambtenaren binnen hun bevoegdheden. Het komt geregeld voor dat opsporingsambtenaren hun bevoegdheden te boven gaan of bepaalde dwangmiddelen niet in overeenstemming met de wet zijn gebruikt. Een advocaat onderzoekt voor verdachten of alle dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden wel rechtmatig zijn gebruikt. Indien er ernstige gebreken kleven aan de bewijsvergaring is het mogelijk dat het bewijs wordt uitgesloten.

Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer
Tijdens de zitting voor de strafrechter zal het Openbaar Ministerie (OM) de onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring vorderen van inbeslaggenomen goederen die te maken hebben gehad met de kinderporno. De gegevensdragers – zoals een harde schijf – worden onttrokken aan het verkeer. Dit betekent dat u de schijf kwijtraakt en de schijf zal worden vernietigd. Het langer bezitten van deze schijf wordt gezien als strijdig met het algemeen belang en kunnen dienen voor het begaan of voorbereiden van soortgelijke delicten. De pc (of andere apparatuur) die is gebruikt, wordt verbeurdverklaard. Met dit voorwerp is namelijk het delict gepleegd.

Encryptie en wachtwoorden

De inbeslaggenomen gegevensdragers blijken vaak niet toegankelijk voor de opsporingsambtenaren. Deze zijn voorzien van een wachtwoord of encryptie. Zonder het wachtwoord kan de digitale recherche meestal niet bij de bestanden komen en dat heeft als gevolg dat niet bewezen kan worden dat er kinderporno aanwezig is. Verdachten zijn (nog) niet verplicht het wachtwoord af te staan om de politie toegang te geven tot de bestanden. In andere landen is dit wel verplicht. In Nederland zal dit vermoedelijk in de toekomst ook zo zijn. Dit zal worden vormgegeven als een ‘digitaal huiszoekingsbevel’. Een decryptiebevel wordt aan de verdachte opgelegd en op straffe van een celstraf moet hij of zij de bestanden vrijgeven.

Strafblad kinderporno ICT en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

De rol van een advocaat bij kinderporno en ICT

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een zedendelict. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 55 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in zedenfeiten

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in zedendelicten.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten zedendelict advocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in door Nederland.

  NL 230x272v3

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om zaken op basis van pro deo te behandelen. Een advocaat zal dit voor u regelen als het mogelijk is en zal dit met u bespreken wanneer hij de zaak in behandeling neemt. Waar mogelijk werken al onze advocaten op pro deo basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Soorten zedenfeiten