Valse aangifte

Slachtoffers van zedendelicten kunnen aangifte doen van het feit dat hen iets is overkomen. Deze aangifte zal het startpunt zijn van een strafrechtelijk onderzoek.

Helaas wordt soms misbruik gemaakt van de mogelijkheid aangifte te kunnen doen. Vooral bij zedendelicten kan een valse aangifte vergaande gevolgen hebben voor degene die onterecht wordt beschuldigd. Een gespecialiseerde advocaat kan beschuldigden bijstaan bij het aantonen van de valsheid van de aangifte en eventueel schadevergoeding te verkrijgen. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een valse aangifte.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 088 - 629 00 55 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

Valse aangifte

Valse aangifte in het strafrecht

Wij helpen u onder meer met de volgende zaken rondom valse aangifte:

De wetgever heeft het doen van een valse aangifte strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht:

“Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Vereist is dat de aangever weet dat het feit niet is begaan. Een valse aangifte kan de aangever dus een forse straf opleveren. Het hangt van de ernst van de zaak af of een celstraf, taakstraf of geldboete wordt opgelegd. In zedenzaken zijn voorheen mensen veroordeeld tot een aanzienlijke celstraf vanwege een valse aangifte en beschuldiging. Schakel direct een advocaat in als u verdacht wordt van het plegen van een valse aangifte.

Aangifte als wraakmiddel

Rechtspsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst tien tot twintig procent van de aangiften in zedenzaken vals is. Dat zijn de aangetoonde valse aangiften. Er zijn ook zaken waarbij de beschuldigde wordt veroordeeld en de valse aangifte nooit wordt aangetoond.

De valse aangifte wordt geregeld gebruikt als wraakmiddel. Sommige mensen voelen zich gekrenkt en proberen op deze manier wraak te nemen. Andere motieven zijn angst voor eigen partner na overspel, smoes bij minderjarigen (waarom ze te laat thuis kwamen), psychische problematiek, spijt van de daad of vanwege misleiding.

De aangevers staan niet of niet genoeg stil bij de ernstige gevolgen die een valse aangifte kan hebben voor de beschuldigde, maar ook voor zichzelf. Het verhoor dat volgt op een aangifte is vaak intensief en daar vallen ook veel aangevers door de mand. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een valse aangifte.

Gevolgen valse aangifte

De gevolgen van een valse aangifte zijn voor alle partijen vergaand. Vooral voor de onterecht beschuldigde.

Voor het slachtoffer (de beschuldigde)
Alleen al de verdenking van het plegen van een zedendelict wordt door de omgeving van de beschuldigde gezien als feit. Vaak zal de beschuldigde in voorarrest worden genomen, waardoor hij of zij ook mogelijk wordt ontslagen of gedurende het onderzoek op non-actief wordt gezet. Daarnaast loopt de beschuldigde forse imago-, financiële- en psychische schade op.  De smet van een beschuldiging blijft vaak lang aan het slachtoffer kleven en het is dan ook moeilijk de naam te zuiveren.

Voor de aangever (de vervalser)
Degene die de valse aangifte doet, kan worden vervolgd. Het doen van een valse aangifte is immers strafbaar gesteld. Wanneer de rechter tot een bewezenverklaring komt van de valse aangifte kan een straf opgelegd worden. Dit kan variëren van een celstraf, taakstraf of geldboete. Regelmatig zijn aangevers of aangeefsters of aangevers veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Naast de straf kan de politie zich in het strafproces voegen. De politie besteedt veel tijd aan zedenzaken, maar wanneer deze gebaseerd zijn op een valse aangifte is die tijd zinloos besteed. De kosten van het onnodige onderzoek worden zo mogelijk verhaald op degene die de valse aangifte heeft gedaan.

De rol van een advocaat bij valse aangifte

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een valse aangifte. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 55 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in zedenfeiten

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in zedendelicten.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten zedendelict advocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in door Nederland.

  NL 230x272v3

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om zaken op basis van pro deo te behandelen. Een advocaat zal dit voor u regelen als het mogelijk is en zal dit met u bespreken wanneer hij de zaak in behandeling neemt. Waar mogelijk werken al onze advocaten op pro deo basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Soorten zedenfeiten