Strafblad en VOG

Het plegen van een zedenmisdrijf levert u een strafblad op. Een strafblad is justitiële documentatie die uw strafrechtelijke verleden bevat.

Het hebben van een strafblad heeft consequenties voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In sommige gevallen kan bezwaar gemaakt worden tegen een dagvaarding of blijkt er te weinig bewijs aanwezig te zijn voor een veroordeling. Een advocaat kan uw zaak onder de loep nemen en eventueel vervolging en berechting voorkomen.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 088 - 629 00 55 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

advocaat verkeersdelict

Justitiële documentatie (strafblad)

Het strafblad heet officieel: uittreksel justitiële documentatie. In dit uittreksel vindt u al uw veroordelingen en aanrakingen met justitie. Wat er in staat hangt natuurlijk af van wat u allemaal op uw kerfstok heeft. Alle zedenmisdrijven worden opgenomen in uw justitiële documentatie.

Zedendelicten vormen een uitzondering op de regel dat misdrijven op den duur verdwijnen van uw strafblad: deze gegevens blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar.

Gevolgen registraties in justitiële documentatie

De gevolgen van het hebben van een of meerdere registraties kunnen vergaand zijn. Zo is het mogelijk dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Deze verklaring wordt soms door werkgevers verlangd, wanneer het gaat om een specifieke positie waarbij het verleden van een kandidaat bij kan dragen of hij of zij past in die positie. Soms komt het voor dat uw gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

De VOG wordt geweigerd wanneer het gepleegde strafbare feit relevant is voor de betreffende positie of functie. Er gekeken tot vier jaar voorafgaand aan het verzoek voor een VOG.

Weigering VOG

Wanneer u geen strafbare feiten heeft gepleegd hoeft u niet bang te zijn dat u de VOG niet krijgt. Als u wel veroordeeld bent vanwege een strafbaar feit, beoordeelt Justis namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een goed voorbeeld van een terechte weigering is de VOG die niet wordt afgegeven aan een taxichauffeur die herhaaldelijk veroordeeld werd vanwege rijden onder invloed. De strafbare feiten en de positie moeten in elk geval een relatie hebben.

Voordat een VOG wordt geweigerd, wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Als ook uw reactie op de weigering wordt afgewezen wordt de beslissing definitief. Tegen dit besluit kunt u vervolgens officieel bezwaar aantekenen. Als ook dit bezwaarschrift van de hand wordt gewezen kunt u in beroep bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of het besluit correct is. Uiteindelijk is ook hoger beroep mogelijk. Een zedenadvocaat kan u bijstaan in alle procedures en zal er alles aan doen om uw belangen optimaal te behartigen.

De rol van een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren. Ook bij de weigering van een VOG kan een advocaat u van dienst zijn bij het aanvoeren van bezwaren in de vorm van een bezwaarschrift.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 55 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in zedenfeiten

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in zedendelicten.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten zedendelict advocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in door Nederland.

  Waarmee u als verdachte te maken krijgt

  Als blijkt uit een onderzoek van de politie dat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, dan kan men u aanhouden. Aanhouden heeft als doel u over te brengen naar een plaats van verhoor (meestal het politiebureau).

  Advocaat gespecialiseerd in strafbare feiten

  Een advocaat kan u in alle soorten zaken bijstaan. Als het komt tot een strafzaak kan een advocaat u verdedigen in de rechtbank en aansturen op vrijspraak of een lage straf.

   

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om zaken op basis van pro deo te behandelen. Een advocaat zal dit voor u regelen als het mogelijk is en zal dit met u bespreken wanneer hij de zaak in behandeling neemt. Waar mogelijk werken al onze advocaten op pro deo basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Soorten zedenfeiten

  Z

  Specialisten in zedendelicten

  Z

  Conform gedragsregels Nova

  Z

  Advocaten in heel Nederland