Verkrachting

Verkrachting is een ingrijpend zedendelict. Centraal staat het binnendringen van het lichaam, terwijl het slachtoffer hier niet mee heeft ingestemd. Dit impliceert dwang. Dwang manifesteert zich door lichamelijk of psychisch overwicht, chantage of bedreiging. Misleiding valt uitdrukkelijk niet onder dwang.

Verkrachting is een zeer ernstig zedendelict dat vraagt om een nauwkeurige aanpak van een advocaat. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat indien u verdacht wordt van het plegen van verkrachting of wanneer u slachtoffer bent geworden van verkrachting. De zedenadvocaten zullen u voorzien van de benodigde juridische bijstand in het strafproces.

Binnendringing van het lichaam met dwang

In beginsel kan de binnendringing van het lichaam in elke lichaamsholte plaatsvinden, waardoor strafbaarheid kan ontstaan. Die binnendringing kan tevens plaatsvinden met vingers, penis of andere lichaamsdelen of voorwerpen. In tegenstelling tot vorige jurisprudentie en wat veel mensen denken, is recentelijk bepaald dat een tongzoen geen verkrachting is in juridische zin.

Bewezen moet worden dat de verdachte dwangmiddelen en geweld heeft gebruikt en dat er sprake is van seksueel binnendringen. Vaak worden verkrachting en aanranding beide ten laste gelegd. Wanneer verkrachting – met name de binnendringing van het lichaam – niet kan worden bewezen, is het wel mogelijk dat u wordt veroordeeld vanwege aanranding.

Verkrachting binnen het huwelijk is eveneens strafbaar.

Strafbedreiging

De maximale straf voor verkrachting is twaalf jaar. Het is niet gebruikelijk dat een taakstraf wordt opgelegd. In de meeste gevallen volgt bij een bewezenverklaring een jarenlange onvoorwaardelijke celstraf. In beleid van het Openbaar Ministerie (OM) is vastgesteld dat in beginsel in elke zaak wordt gekozen voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Dit uitgangspunt geldt voor één vaginale/orale/anale verkrachting met de penis/vinger(s)/voorwerp(en), eenmalig gepleegd door één meerderjarige verdachte zonder recidive.

Naarmate het delict ernstiger is – door bijvoorbeeld het gebruik van bijzondere geweldadigheid – wordt de straf zwaarder. De rechter is echter niet aan deze aanwijzing gebonden en zal maatwerk toepassen. De aanwijzing geeft wel factoren die strafverhogend of strafverlagend werken:

 • Binnen relatiesfeer (partner/ex-partner); vriendschappelijke relatie tussen dader en slachtoffer
 • Groepsverkrachting
 • Bijzondere gewelddadigheid (ernst/mate)
 • Herhalingen handelingen gedurende langere periode (frequentie)
 • Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (lange duur, vrijheidsbeneming, bedreigingen, penetratie met voorwerpen, ongesteldheid, vastbinden)
 • Onverhoedse aanval
 • Pleegplaats: publiek domein/woning slachtoffer/meevoeren naar afgelegen locatie
 • Vooropgezet plan (bewuste overweging en voorbereiding)
 • Geen gebruik condoom
 • Binnen afhankelijkheidsrelatie
 • Leeftijd slachtoffer
 • (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer (lichamelijke/geestelijke beperking, beschonken toestand, drugsgebruik)
 • Bijzondere schadelijke gevolgen (ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, verstoring/impact gezinsleven, verstoren seksuele ontwikkeling, besmettingsrisico HIV, SOA)

Welke straf opgelegd wordt hangt af van alle feiten en omstandigheden. Raadpleeg een advocaat wanneer u verdacht wordt van verkrachting en/of een dagvaarding heeft ontvangen.

Maatregelen
Naast een straf kan de rechter ook een maatregel opleggen aan de dader. Een maatregel is niet gericht op vergelding (bestraffing), maar op herstel. Regelmatig blijkt dat een zedendelinquent het feit heeft gepleegd doordat hij of zij een psychische ziekte had of een stoornis. In dat geval is de oplegging van de tbs-maatregel of plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis mogelijk. Als een maatregel wordt opgelegd zal de dader vaak ook eerst een straf moeten uitzitten.

Valse aangifte

Helaas vinden sommige mensen het nodig een valse aangifte te doen. Bij een valse aangifte wordt vaak de naam van de ‘dader’ genoemd, waardoor de onschuldige personen slachtoffer worden. Het strafrecht wordt door de aangever gebruikt om persoonlijke kwesties uit te vechten.

Bij ontdekking van een valse aangifte zal de politie en OM er alles aan doen om de schade op de aangever te verhalen. In een zedenonderzoek gaat namelijk veel tijd zitten. De onnodige inzet van politie wordt daarom verhaald op de aangever van de valse aangifte. Daarnaast is het mogelijk dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd. Recentelijk is een vrouw door de Bredase rechtbank veroordeeld tot drie maanden celstraf vanwege een valse aangifte.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan.

De rol van een advocaat bij een verdenking van verkrachting

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT