Valse aangifte

Slachtoffers van zedendelicten kunnen aangifte doen van het feit dat hen iets is overkomen. Deze aangifte zal het startpunt zijn van een strafrechtelijk onderzoek. Helaas wordt soms misbruik gemaakt van de mogelijkheid aangifte te kunnen doen. Vooral bij zedendelicten kan een valse aangifte vergaande gevolgen hebben voor degene die onterecht wordt beschuldigd. Een gespecialiseerde advocaat kan beschuldigden bijstaan bij het aantonen van de valsheid van de aangifte en eventueel schadevergoeding te verkrijgen. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een valse aangifte.

Valse aangifte in het strafrecht

De wetgever heeft het doen van een valse aangifte strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht:

“Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Vereist is dat de aangever weet dat het feit niet is begaan. Een valse aangifte kan de aangever dus een forse straf opleveren. Het hangt van de ernst van de zaak af of een celstraf, taakstraf of geldboete wordt opgelegd. In zedenzaken zijn voorheen mensen veroordeeld tot een aanzienlijke celstraf vanwege een valse aangifte en beschuldiging. Schakel direct een advocaat in als u verdacht wordt van het plegen van een valse aangifte.

Aangifte als wraakmiddel

Rechtspsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst tien tot twintig procent van de aangiften in zedenzaken vals is. Dat zijn de aangetoonde valse aangiften. Er zijn ook zaken waarbij de beschuldigde wordt veroordeeld en de valse aangifte nooit wordt aangetoond.

De valse aangifte wordt geregeld gebruikt als wraakmiddel. Sommige mensen voelen zich gekrenkt en proberen op deze manier wraak te nemen. Andere motieven zijn angst voor eigen partner na overspel, smoes bij minderjarigen (waarom ze te laat thuis kwamen), psychische problematiek, spijt van de daad of vanwege misleiding.

De aangevers staan niet of niet genoeg stil bij de ernstige gevolgen die een valse aangifte kan hebben voor de beschuldigde, maar ook voor zichzelf. Het verhoor dat volgt op een aangifte is vaak intensief en daar vallen ook veel aangevers door de mand. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een valse aangifte.

Gevolgen valse aangifte

De gevolgen van een valse aangifte zijn voor alle partijen vergaand. Vooral voor de onterecht beschuldigde.

Voor het slachtoffer (de beschuldigde)
Alleen al de verdenking van het plegen van een zedendelict wordt door de omgeving van de beschuldigde gezien als feit. Vaak zal de beschuldigde in voorarrest worden genomen, waardoor hij of zij ook mogelijk wordt ontslagen of gedurende het onderzoek op non-actief wordt gezet. Daarnaast loopt de beschuldigde forse imago-, financiële- en psychische schade op.  De smet van een beschuldiging blijft vaak lang aan het slachtoffer kleven en het is dan ook moeilijk de naam te zuiveren.

Voor de aangever (de vervalser)
Degene die de valse aangifte doet, kan worden vervolgd. Het doen van een valse aangifte is immers strafbaar gesteld. Wanneer de rechter tot een bewezenverklaring komt van de valse aangifte kan een straf opgelegd worden. Dit kan variëren van een celstraf, taakstraf of geldboete. Regelmatig zijn aangevers of aangeefsters of aangevers veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Naast de straf kan de politie zich in het strafproces voegen. De politie besteedt veel tijd aan zedenzaken, maar wanneer deze gebaseerd zijn op een valse aangifte is die tijd zinloos besteed. De kosten van het onnodige onderzoek worden zo mogelijk verhaald op degene die de valse aangifte heeft gedaan.

De rol van een advocaat bij een valse aangifte

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een valse aangifte. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT