Slachtoffers

Advocaten staan niet alleen verdachten van zedendelicten bij, maar ook slachtoffers. Sinds vorig jaar is de positie van slachtoffers in het strafrecht verbeterd. Slachtoffers hebben een aantal rechten in het strafproces. Een gespecialiseerde advocaat kan u bijstaan wanneer u het slachtoffer bent van een zedendelict. Bij Advocaat voor zedendelict zijn advocaten aangesloten die een bijzondere specialisatie hebben op het gebied van zedendelicten en slachtoffers. Zij kunnen u optimaal bijstaan. Neem contact op met een advocaat als u slachtoffer bent geworden van een zedenmisdrijf.

Aangifte

Als u slachtoffer bent geworden van een zedenmisdrijf kunt u aangifte doen. Dit is belangrijk. Zonder aangifte is de kans klein dat de dader wordt gestraft. Daders – zowel bekend of onbekend – ontlopen hun straf, omdat vaak geen aangifte wordt gedaan. Dit is begrijpelijk uit het oogpunt van het slachtoffer. Een aangifte is echter wel belangrijk, omdat zedendelicten zeer ernstig zijn en de dader wellicht meer slachtoffers maakt als hij of zij niet wordt gepakt.

Bij de politie zijn speciale zedenrechercheurs werkzaam die uw aangifte kunnen opnemen. Twijfelt u aangifte te doen? De politie gaat altijd eerst een informatief gesprek aan met slachtoffers voordat over wordt gegaan tot een officiële aangifte.

Let op: een gedane aangifte kan niet worden ingetrokken.

Rechten van slachtoffers

Een slachtoffer wordt sterk betrokken bij het strafproces. Het slachtoffer krijgt een vaste contactpersoon toegewezen die dient als eerste aanspreekpunt. In het strafproces hebben slachtoffers de volgende rechten:

  • Recht op informatie uit het strafproces
  • Recht op informatie verlof en de vrijlating van de dader
  • Het recht op ondersteuning van een advocaat
  • Recht op schadevergoeding
  • Spreekrecht

Recht op schadevergoeding

Slachtoffers kunnen in veel gevallen aanspraak maken op schadevergoeding. Het is de rechter die bepaalt of de dader een schadevergoedingsmaatregel krijgt opgelegd. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int het bedrag voor u bij de dader. De schade kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Bij de materiële schade kunt u denken aan alle schade die u direct voelt in uw portemonnee die veroorzaakt is door het misdrijf. Voorbeelden zijn ziektekosten, kosten van (psycho)therapie of reiskosten. De immateriële schade (smartengeld) is de schade die verband houdt met het geleden leed en pijn en/of psychische schade.

De schadevergoedingsmaatregel is niet onbeperkt. De schade moet door de strafrechter redelijk eenvoudig vastgesteld kunnen worden. Indien dat niet het geval is wordt de schadevergoeding afgewezen. Dit betekent echter niet dat u geen recht heeft op schadevergoeding. Via de burgerlijke rechter kunt u alsnog uw schade vergoed krijgen. Een zedenadvocaat kan u daarbij van dienst zijn.

Gebiedsverbod

Niets is vervelender voor een slachtoffer dan een confrontatie met de dader. Om dit te voorkomen kan de rechter de dader een gebiedsverbod opleggen. Op die manier wordt voorkomen dat de dader zich ophoudt in de buurt van de woning, werk of verblijfsplaats van het slachtoffer. Het gebiedsverbod kan voor maximaal twee jaren worden opgelegd. Het verbod gaat in nadat de dader op vrije voeten is.

De rol van een advocaat

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Een advocaat kan de schadevergoeding realiseren en deze vordering juridisch onderbouwen. Ook voor advies bij een klachtprocedure bij het Gerechtshof tegen niet verdere vervolging van de dader heeft u een advocaat nodig. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT