Seks met dieren

Zedendelicten komen niet alleen voor in de relatie van mens tot mens, maar kunnen zich ook manifesteren tussen een mens en een dier. In de Nederlandse strafwetgeving zijn twee delicten opgenomen die te maken hebben met dierenseks:

  • Ontuchtige handelingen met dieren
  • Het maken of bezitten van dierenporno

Een gespecialiseerde advocaat kan u juridische bijstand bieden als u wordt verdacht van het hebben van seks met dieren of dat u dierenporno produceert of verspreidt. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Ontuchtige handelingen met dieren (dierenseks of bestialiteit)

Seks met dieren is sinds enkele jaren strafbaar gesteld. Onze wetgever vond dit nodig ter bescherming van de zeden en de bescherming van de integriteit van dieren. Alle ontuchtige handelingen zijn verboden. Wat ontuchtige handelingen zijn wordt in de wet niet duidelijk gemaakt. Een ontuchtige handeling is een seksuele handeling die indruist tegen sociaal-ethische normen.

De maximale straf op dierenseks is op achttien maanden celstraf gesteld. Of u daadwerkelijk een celstraf krijgt opgelegd bij een veroordeling hangt af van alle feiten en omstandigheden, waaronder uw justitiële verleden, of u een (geestelijke) stoornis had en hoe lang het dierenmisbruik heeft plaatsgevonden. In plaats van een celstraf kan de rechter ook besluiten u een geldboete of taakstraf op te leggen. Een advocaat kan invloed uitoefenen op de mogelijke straf.

Verbod op dierenporno

De strafbaarstelling van dierenporno lijkt op die van het verbod op kinderporno. Dezelfde handelingen zijn strafbaar gesteld, maar dan met betrekking tot dieren. Het bezit, betrokkenheid bij, verspreiding van, tentoonstelling van, vervaardiging van en de in- door- en uitvoer van dierenporno is verboden.

Vereist is wel dat op een afbeelding  of gegevensdrager een ontuchtige handeling te vinden is, waarbij een mens en een dier betrokken of schijnbaar betrokken zijn. Zoals bij kinderporno is ook virtuele dierenporno verboden. Enerzijds is dit om bewijsproblemen te voorkomen en anderzijds om te voorkomen dat een subcultuur in stand wordt gehouden die dierenmisbruik bevordert.

De strafbedreiging bij dierenporno is tweeledig. In beginsel staat op het overtreden van het dierenporno-verbod zes maanden celstraf of een geldboete van de derde categorie. Maakt u echter een gewoonte van het plegen van dit misdrijf of doet u het als beroep, dan is de maximale gevangenisstraf een jaar of een geldboete van de derde categorie. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan.

De rol van een advocaat bij een dierenporno verdenking

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende dierenporno en/of dierenseks. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT