Schennispleging

Schennispleging houdt in een handeling in strijd met de openbare zeden. Door bepaald gedrag kunnen de openbare zeden of openbare zedelijkheid worden geschonden. Daar is onder meer sprake van bij:

  • Potloodventen (het tonen van het geslachtsdeel in het openbaar)
  • Onaneren in het openbaar (masturbatie)

Voor de meeste mensen is dit gedrag in het openbaar onaanvaardbaar. Bovendien vinden veel mensen dit gedrag vaak beangstigend. Dit is de reden dat de wetgever schennispleging heeft opgenomen in de strafwetgeving. Voor vervolging vanwege schennispleging is geen aangifte vereist. Een gespecialiseerde advocaat kan u bijstaan wanneer u wordt vervolgd vanwege schennispleging. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Nudisme en gesproken woord

Nudisme (naaktrecreatie) valt niet onder schennispleging. Naaktrecreatie is weliswaar niet altijd toegestaan, maar wordt niet gezien als een strafbaar feit in de zin van de strafwet. Wel kan u een boete opgelegd krijgen wanneer (bijzondere) opsporingsambtenaren het feit constateren.

Naast nudisme bestaat nog een uitzondering. Schennis van de eerbaarheid omvat niet het gesproken woord. Dit betekent dat u niet de openbare zeden schendt wanneer u iemand toespreekt met een seksuele strekking. Artikel 239 Sr (schennispleging) strekt immers niet ter bestrijding van schennis van de eerbaarheid door het gesproken woord. Centraal staan gedragingen (zie hierboven).

Strafbedreiging

De delictsomschrijving bepaalt de maximale straf voor dit zedendelict. Art. 239 Sr: ‘Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie [..]’. De genoemde straf is de maximale straf. Vaak zal echter – rekening houdend met alle feiten en (persoonlijke) omstandigheden – een lagere straf volgen. Hoe vaak het feit is gepleegd en of sprake is van recidive bepalen onder meer de straf. Straffen is maatwerk en het is daarom vooraf moeilijk te bepalen welke straf in uw zaak wordt geëist en opgelegd. Een advocaat voor zedendelicten kan u adviseren en bijstaan in de rechtszaak.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

De rol van een advocaat

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT