Kindersekstoerisme

Kindersekstoerisme is seksueel misbruik door volwassenen die als toerist in het buitenland verblijven. Kindersekstoerisme is strafbaar gesteld om seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen tegen te gaan. In landen als Thailand, Brazilië, Mexico, Cambodja, Gambia, Indonesië en de Filipijnen komt sekstoerisme vaak voor. Sekstoeristen die aldaar zedendelicten plegen kunnen daarvoor in Nederland bestraft worden. Een advocaat kan deze personen juridische bijstand bieden en een eerlijk proces waarborgen.

Kindersekstoerisme strafbaar in Nederland

Ondanks het feit dat een sekstoerist in het buitenland zijn of haar handelingen verricht, is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) de toerist hier in Nederland voor de rechter brengt. De Koninklijke Marechaussee voert regelmatig controles uit op de luchthavens. Niet de kindersekstoerist zelf, maar foto- en beeldmateriaal dat de toerist bij zich heeft wordt gecontroleerd op kinderporno. In bovengenoemde landen wordt namelijk veel kinderporno geproduceerd. Deze kinderporno bestaat vaak uit seksuele handelingen die de toerist zelf heeft gepleegd en heeft vastgelegd.

Vervolging volgens Nederlandse wetgeving

De Nederlandse strafwet bevat geen aparte bepaling die sekstoerisme strafbaar stelt. Vervolging vindt dan ook plaats aan de hand van de reguliere wetsbepalingen:

  • Art. 248b Sr. Ontucht met minderjarige prostituee (ouder dan zestien jaar) – vier jaren celstraf
  • Art. 244 Sr. Het plegen van handelingen met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam – twaalf jaren celstraf
  • Art. 240b Sr. Het bezit en het produceren van kinderporno – vier jaren celstraf

De Nederlandse strafwet is ook van toepassing op Nederlanders die zich in het buitenland bevinden en schuldig maken aan kindersekstoerisme. Dit biedt het OM de mogelijkheid om sekstoerisme aan te pakken. Een beperking is dat het uit het buitenland afkomstige bewijs moet voldoen aan onze strafrechtelijke normen. Een advocaat kan toezien op de toelaatbaarheid van het bewijs en een eerlijk proces waarborgen.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Een advocaat kan u juridische bijstand bieden en een eerlijk proces waarborgen.

De rol van een advocaat bij sekstoerisme

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende sekstoerisme. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT