Grooming

Grooming is een relatief nieuwe strafbaarstelling die minderjarigen op internet moet beschermen tegen pedofielen en andere personen die misbruik willen maken van hen. Grooming is een moderne vorm van kinderlokking. Gebeurde kinderlokking vroeger vooral buiten in de ‘echte’ wereld, nu gebeurt het vooral online. Via social media, online communicatiediensten of games worden minderjarigen bewogen om af te spreken met het oogmerk seks te hebben of kinderporno te vervaardigen. Een advocaat gespecialiseerd in zedendelicten kan zowel verdachten als slachtoffers bijstaan in het strafproces en biedt de nodige juridische bijstand. Neem contact op met een advocaat.

Strafbaarstelling en strafbedreiging

Via grooming word geleidelijk het vertrouwen van een kind gewonnen. Vaak is het een langdurig proces. Degene die contact legt met de minderjarige is strafbaar vanaf het moment dat de dader zich concretiseert tot een voorstel voor een ontmoeting. Volgens de wetgever volgt daarna ‘enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’. Na de handeling ter verwezenlijking pleegt men een strafbaar feit. Lichamelijk contact is niet vereist. Het draait vooral om het oogmerk; de contactzoekende persoon moet het oogmerk hebben op het plegen van ontuchtige handelingen met de minderjarige. Dit oogmerk kan worden bewezen door de inhoud van de contacten (bijvoorbeeld chat- of mailgesprekken).

De delictsomschrijving noemt een aantal factoren die bewezen moeten worden:

  • Gebruik van een geautomatiseerd werk, of
  • Met gebruikmaking van een communicatiedienst
  • Een ontmoeting voorstellen met een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt
  • Het oogmerk hebben om ontuchtige handelingen met die persoon te plegen, of
  • Een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen
  • Ondernemen van enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting

Vergelijkbaar met grooming is het door middel van giften, beloften, of misbruik uit verhoudingen aanzetten tot het aannemen van seksueel getinte houdingen of plegen van seksuele handelingen voor bijvoorbeeld een webcam.

Strafbedreiging
De maximale gevangenisstraf bedraagt twee jaren. Wanneer de ontmoeting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en ontuchtige handelingen zijn verricht, kunnen ook andere strafbare feiten ten laste worden gelegd. Voorbeelden zijn verkrachting, aanranding, gemeenschap met iemand jonger dan 16 jaar of het maken van kinderporno. Raadpleeg altijd een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Zorg daarom voor een goede verdediging van een advocaat.

De rol van een strafrechtadvocaat bij grooming

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende grooming. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT