DNA in strafzaken

Steeds vaker wordt in strafzaken gebruik gemaakt van DNA. Sinds 2005 wordt verplicht DNA afgenomen bij veroordeelden die zijn veroordeeld voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Meestal gaat dat om misdrijven waarop vier jaren celstraf of meer is gesteld. In DNA bevinden zich alle erfelijke eigenschappen van een mens en verschilt dus per persoon. Het afgenomen DNA wordt opgeslagen in een DNA-databank. Op die manier kunnen toekomstige misdrijven sneller worden opgelost.

DNA in zedenzaken

Sporen zijn belangrijk bij het opsporingsonderzoek. Zeker bij zedendelicten worden veel sporen achtergelaten die DNA bevatten. Denk daarbij aan haren, speeksel, sperma en bloed. Deze sporen kunnen worden aangetroffen op het slachtoffer, op kleding, op het plaats delict, op een sigarettenpeuk of in kauwgom. Als DNA wordt aangetroffen zal dit worden vergeleken met alle andere DNA-profielen uit de DNA-databank.

DNA-verwantschapsonderzoek

Sinds de zaak-Vaatstra geniet het DNA-verwantschapsonderzoek landelijke bekendheid. Bij zo’n onderzoek wordt een bepaalde groep mensen opgeroepen om vrijwillig DNA af te staan. Dit DNA wordt onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar verwantschap. Dat houdt in dat het DNA-spoor wordt vergeleken met de afgenomen samples en wordt gekeken naar verwantschap. Met andere woorden: of de dader en het vrijwillig afgestane DNA verwant zijn aan elkaar (familie). Het afstaan van DNA is vrijwillig, maar als familieleden wel DNA afstaan en u niet, wordt uw familie – waaronder uzelf – onderzocht op betrokkenheid bij het delict. Als u last krijgt van wroeging kunt u ook besluiten samen met een advocaat naar de politie te gaan.

Weigering DNA en bezwaar

Als u wordt opgeroepen DNA af te staan bent u verplicht hier gehoor aan te geven. Doet u dit niet, dan kunt u worden aangehouden. Tegen de DNA-afname kunt u geen bezwaar indienen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de opslag en het bewaren van het DNA. Binnen twee weken na de afname van het DNA kunt u bezwaar maken bij de rechter die de DNA-afname heeft opgelegd. Een advocaat kan het bezwaar opstellen en juridisch onderbouwen. Als uw bezwaren slagen wordt het DNA vernietigd. Dit laatste geldt ook wanneer een verdachte in hoger beroep alsnog wordt vrijgesproken. Minderjarigen kunnen geen bezwaar indienen.

De rol van een strafrechtadvocaat bij aanranding

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende aanranding. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren. Naast het strafproces kan een advocaat u bijstaan wanneer u bezwaar wilt maken tegen de beslissing uw DNA op te nemen in een databank.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT