Verjaart een zedenzaak?

Zedenzaken verjaren op den duur. De termijn is bij aanranding twaalf jaar en bij verkrachting twintig jaar. Als het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt begint de verjaringstermijn pas te lopen nadat het slachtoffer achttien jaar is geworden. Voor zedendelicten gelden de volgende verjaringstermijnen:

  • 6 jaar bij misdrijven waarop maximaal 3 jaar gevangenisstraf staat
  • 12 jaar bij misdrijven waarop meer dan 3 jaar gevangenisstraf staat
  • 20 jaar bij misdrijven waarop meer dan 10 jaar gevangenisstraf staat
  • Kan ik als slachtoffer mijn (letsel)schade vergoed krijgen?

Slachtoffers kunnen aanspraak maken op een advocaat en schadevergoeding. Het slachtoffer kan tijdens het strafproces kenbaar maken dat hij of zij schadevergoeding eist van de dader. De rechter beoordeelt de schadevergoedingsmaatregel en legt deze aan de dader op als de vordering wordt toegewezen. Een schadevergoedingsvordering wordt in het strafrecht slechts toegewezen als de schade eenvoudig is vast te stellen. Als dat niet zo is kan het slachtoffer zich wenden tot de burgerlijke rechter. In beide procedures kan een advocaat u de nodige juridische bijstand bieden.

Verdacht van een zedendelict?

Als u verdacht wordt van het plegen van een zedendelict kunt u worden aangehouden, worden verhoord of vastgehouden worden in een cel gedurende het onderzoek. Een advocaat kan u bijstaan wanneer u een verdachte bent. Een advocaat zal er alles aan doen om te zorgen dat u een eerlijk proces krijgt en de negatieve gevolgen voor u zoveel mogelijk worden beperkt.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT