Straffen en maatregelen

Als de rechtbank of het gerechtshof het feit wettig en overtuigend bewezen acht en de verdachte schuld of opzet had op het plegen van het feit, kan de dader een straf opgelegd krijgen. Niet altijd wordt een straf opgelegd. Ook een veroordeling zonder straf is mogelijk. Bovendien kan ook slechts een maatregel worden opgelegd. Straffen is maatwerk en het is daarom vooraf moeilijk te zeggen of en welke straf of maatregel wordt opgelegd.

De mogelijke gevolgen van een veroordeling zijn:

  • Oplegging straf (geldboete, taakstraf of gevangenisstraf)
  • Oplegging maatregel (tbs, onttrekking aan het verkeer of plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis)
  • Oplegging bijzondere voorwaarden (reclasseringstoezicht, gebiedsverbod, contactverbod)
  • Strafblad en weigering Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De rol van een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.  Bij Advocaat voor zedendelict zijn alleen advocaten aangesloten met bijzonder veel kennis op het gebied van het strafrecht en zedendelicten.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, het spreekrecht en recht op informatie uit het onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT