Wat is tbs?

Tbs is de afkorting van terbeschikkingstelling. Naast een gevangenisstraf kan de verdachte een maatregel opgelegd krijgen. Tbs is zo’n maatregel en wordt vaak opgelegd aan de plegers van zedenmisdrijven. Alleen verdachten met een ziekelijke stoornis van het geestesvermogen of gebrekkige ontwikkeling komen voor tbs-oplegging in aanmerking. De veroordeelde wordt dan in een kliniek geplaatst waar hij of zij behandeld wordt. Tbs heeft als doel de terugkeer van een veroordeelde in de samenleving. Tijdens het strafrechtelijke onderzoek worden verdachten waarbij een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van een ziekelijke stoornis, geobserveerd. Een advocaat kan u adviseren of u wel of niet moet meewerken aan een observatie of gedragsonderzoek.

Lees meer over tbs

Verdacht van een zedendelict?

Als u verdacht wordt van het plegen van een zedendelict kunt u worden aangehouden, worden verhoord of vastgehouden worden in een cel gedurende het onderzoek. Een advocaat kan u bijstaan wanneer u een verdachte bent. Een advocaat zal er alles aan doen om te zorgen dat u een eerlijk proces krijgt en de negatieve gevolgen voor u zoveel mogelijk worden beperkt.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT