Hoofdstraffen

Zedendelicten zijn zware delicten die ook streng worden bestraft. Het is de rechter die bepaalt of het tenlastegelegde feit bewezen kan worden en zo ja of er een straf wordt opgelegd. In het Nederlandse strafrecht bestaan drie straffen:

  • Geldboete
  • Taakstraf (leerstraf of werkstraf)
  • Vrijheidsbenemende straf (gevangenisstraf)

Welke straf u krijgt hangt af van het feit welk delict u heeft gepleegd, hoe vaak u dat delict heeft gepleegd en alle andere omstandigheden. Een gespecialiseerde zedenadvocaat kan u vertellen welke straf u mogelijk opgelegd krijgt.

Geldboete

De geldboete is een straf die zelfstandig opgelegd kan worden. Het is niet een vervanging van een celstraf. Geldboetes worden niet vaak opgelegd in zedenzaken, omdat zedendelicten te zwaar worden geacht om afgestraft te worden met een boete.

Taakstraf

Regelmatig wordt een taakstraf opgelegd aan een zedendelinquent. In veel gevallen wordt daarbij een stok achter de deur gehouden: een voorwaardelijke gevangenisstraf. De taakstraf kan bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf.

De werkstraf houdt in dat u in uw vrije tijd arbeid moet verrichten. Vanzelfsprekend krijgt u hier niet voor betaald. De Reclassering Nederland verzorgt de exploitatie en het toezicht van de werkstraf. U verricht arbeid ten diensten van de samenleving. Een werkstraf kan maximaal 240 uur bedragen.

De leerstraf komt voor in hoedanigheid van gedragstraining. Wat voor leerstraf er wordt opgelegd, hangt af van het delict dat gepleegd is. Een aantal voorbeelden:

  • Dader-slachtoffer-leerproject
  • Dagtrainingsprogramma
  • Sociale Vaardigheidstraining voor Groepen
  • Training Agressiebeheersing
  • Taakstraf Alcoholdelinquentie

Of u een taakstraf of een andere straf krijgt, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Zo kan het voorkomen dat een rechter een taakstraf passender vindt dan een celstraf, bijvoorbeeld omdat de verdachte een vaste baan, kinderen en een huis heeft. Op die manier past een taakstraf beter als straf, omdat ander de veroordeelde zijn baan kwijt te raken, waardoor er een hogere kans op recidive (herhaling) bestaat. Bij zedendelicten zal echter ook veel afhangen van het delict en wordt sterk rekening gehouden met het leed dat het slachtoffer moet lijden.

Vrijheidsbenemende straffen

De vrijheidsbenemende straf is een celstraf. Een zedendelict wordt vaak bestraft met een celstraf van aanzienlijke duur. Voor het delict verkrachting hanteert het OM als richtlijn dat in beginsel een celstraf van drie jaren wordt geëist. Die duur wordt langer indien het delict vaker is gepleegd of geweld is gebruikt. De celstraf kan ook (deels) in voorwaardelijke vorm worden opgelegd in combinatie met voorwaarden en een proeftijd.

De rol van een strafrechtadvocaat bij zedendelicten

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een zedendelict. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT