Bijzondere voorwaarden

Na het uitzitten van een straf of behandeling in een tbs-kliniek is een veroordeelde niet zo vrij als ieder ander mens. Vaak worden bijzondere voorwaarden opgelegd aan een verdachte. Bij zedendelinquenten wordt het recidiveniveau vaak hoog geacht en zijn de daders vaak bekenden van de slachtoffers. De rechter heeft een aantal mogelijkheden om toezicht te houden op de veroordeelden.

Bijzondere voorwaarden bij zedendelicten

De rechter heeft de mogelijkheid bijzondere voorwaarden op te leggen. Dit kan in combinatie met een voorwaardelijke celstraf of een deels voorwaardelijke celstraf. Enkele relevante voorwaarden zijn:

Vrijheid beperkende voorwaarden

  • Meldplicht (periodiek melden bij de politie of reclassering)
  • Contactverbod (verboden contact op te nemen met slachtoffer)
  • Locatiegebod of -verbod (verboden om in buurt van slachtoffer te komen)
  • Drugs- en alcoholverbod

Gedrag beïnvloedende voorwaarden

  • Gedragsinterventie (gedragstraining)
  • Ambulante behandeling
  • Behandeling in een inrichting

Zolang de veroordeelde zich aan de voorwaarden houdt zal de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer worden gelegd, of hoeft de veroordeelde niet terug naar de gevangenis (na een vroegtijdige vrijlating). Het hangt van de veroordeelde, de feiten en omstandigheden en de (psychische)gesteldheid van de veroordeelde af welke voorwaarde(n) worden opgelegd.

Levenslang toezicht op zedendelinquenten?

Op dit moment is er maatschappelijke en politieke discussie of zedendelinquenten heel hun leven onder toezicht moeten staan. Op dit moment is dit niet mogelijk en geldt het toezicht voor enkele jaren. Het plan houdt onder meer in dat de rechter gedragsbeïnvloedende voorwaarden en vrijheidsbeperkingen kan opleggen en elke vijf jaar beslist of de maatregel moet worden verlengd. Dit kan in theorie levenslang zijn.

De rol van een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren. In sommige gevallen is een bijzondere voorwaarde te ingrijpend en zal de advocaat zich inzetten voor minder vergaande voorwaarden.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT