Verkrachting binnen het huwelijk/relatie/huishouden

Ongewilde binnendringing van het lichaam is niet alleen buiten het huwelijk verboden, maar ook wanneer dader en slachtoffer zijn getrouwd of een relatie hebben (of hadden). Verkrachting is in alle situaties verboden onder Nederlands recht. Dit is anders geweest. Pas vanaf 1991 is verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van verkrachting binnen het huwelijk of relatie.

Vóór 1991 gold dat partners binnen het huwelijk bepaalde echtelijke verplichtingen hadden. Eén daarvan was het hebben van seks. Ook indien een van de partners niet instemde met de voorgenomen geslachtsgemeenschap, was het geen verkrachting zoals dat nu strafbaar is gesteld. Het begrip verkrachting werd daarop na maatschappelijke en politieke druk opgerekt.

Verkrachting binnen relatie

Vanzelfsprekend zijn niet alleen partners strafbaar bij een huwelijk, maar ook wanneer men niet is getrouwd. In tegenstelling tot veel mensen denken hoeft een verkrachting niet vooraf gegaan hoeft te worden door lichamelijk geweld of bedreiging met geweld. De wet vereist immers dwang, maar niet dat daar geweld aan te pas moet komen. De delictsomschrijving is ruim opgesteld: een andere feitelijkheid of bedreiging met een andere feitelijkheid.

Zedendelicten tussen familieleden

Helaas komen zedendelicten ook voor in huiselijke sfeer. Familieleden – waaronder broers en zussen – kunnen verdachte zijn in een verkrachtingszaak, waarbij de dader en het slachtoffer uit één gezin komen. Dit maakt een verkrachtings- of zedenzaak nog gecompliceerder. Niet alleen justitie, maar ook de kinderbescherming zal onderzoek verrichten wanneer zedendelicten zijn gepleegd binnen het gezin of de familie. Een advocaat kan zowel verdachten als slachtoffers bijstaan in het strafproces.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege verkrachting binnen het huwelijk wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan.

De rol van een advocaat bij verkrachting binnen het huwelijk

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende verkrachting. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT